ZORGI rend l’utilisation du dossier patient plus ergonomique et efficiente avec la reconnaissance dans le Cloud de Nuance

Partenaires de longue date, les sociétés Nuance, spécialiste de l’IA conversationnelle et de l’intelligence ambiante et ZORGI, leader belge de l’informatique hospitalière (DPI, gestion administrative, logistique et financière de l’hôpital), ont décidé de poursuivre leur collaboration avec la commercialisation de Dragon Medical One, la solution de reconnaissance vocale de Nuance sécurisée et disponible dans le…

Lees verder!

ZORGI maakt patiëntendossiers ergonomischer en efficiënter met cloud-herkenning van Nuance

Nuance, specialist in conversational AI en ambient intelligence, en ZORGI, de Belgische leider in ziekenhuis-IT (CIO, administratief, logistiek en financieel beheer), hebben besloten hun samenwerking voort te zetten. Dit doen ze door Dragon Medical One, de veilige cloudoplossing voor spraakherkenning van Nuance, samen verder te commercialiseren binnen de ziekenhuizen. Het doel? Artsen ontlasten van hun…

Lees verder!

VSB-net voor facturatie van verpleegdagen vanaf 2022

VSB-net zorgt voor aanpassingen in ZORGI-oplossingen ADT/TarFac

In het kader van de zesde staatshervorming zijn een deel van de bevoegdheden op federaal niveau overgeheveld naar de deelstaten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De gewesten zijn bevoegd geworden voor revalidatieziekenhuizen en centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleiding equipes en rolstoel advies teams. Deze overheveling krijgt meer en meer…

Lees verder!

Samen met de ZORGI Community bouwen we aan de toekomst

Nieuw bestuur voor ZORGI Community

Bij ZORGI vinden we samenwerking met de ziekenhuizen om onze producten verder te ontwikkelen essentieel. Onder de noemer ZORGI Community willen overlegstructuren opzetten om de dialoog tussen de ziekenhuizen en ZORGI te verankeren. De ZORGI Community bestaat uit thematische werkgroepen rond specifieke topics, werkgroepen rond producten en via regelmatig overleg met het bestuursorgaan van de…

Lees verder!

ZORGI en EarlyTracks bundelen hun expertise in dienst van de standaardisatie van de gezondheidsterminologie

ZORGI en EarlyTracks implementeren technologische oplossingen om zorginstellingen te helpen bij het maximaliseren van de huidige en toekomstige voordelen van gestandaardiseerde terminologie in de gezondheidszorg. Dit doen ze in samenwerking met verschillende Belgische ziekenhuizen. Het doel? Betere zorg dankzij betere medische informatie, maar ook het scheppen van de voorwaarden om het geautomatiseerde patiëntendossier van Xperthis…

Lees verder!

Enquête: Hoe heeft de gezondheidscrisis uw werk beïnvloed?

Sinds maart 2020 heeft de pandemie de zorginstellingen gedwongen hun manier van werken volledig te herzien. De activering van het Ziekenhuisnoodplan en de organisatie van de verschillende bezettingsfasen op de huisafdelingen en de intensieve zorg hebben van de ziekenhuizen een grote flexibiliteit gevergd bij het beheer van de teams en middelen die tegen het virus…

Lees verder!

Optimaliseer uw logistiek

De onverwachte voordelen van de ziekenhuislogistiek

Een hogere patiëntentevredenheid, verlagen van de werkdruk bij het zorgpersoneel, kosten besparen, …. Wat de drijfveren ook zijn voor een zorginstelling om aandacht te besteden aan logistieke optimalisatie: het maakt niet uit. De optimalisatie van uw processen in de bedrijfsvoering, met of zonder ondersteuning van IT en technologie vergroot het inzicht, de controle en het…

Lees verder!

Samen met de ZORGI Community bouwen we aan de toekomst

ZORGI Community zoekt 7 mandatarissen

Update: ondertussen werd het bestuur van de ZORGI Community samengesteld. U leest er alles over in het artikel ‘Nieuw bestuur voor ZORGI Community’.   De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. Ondersteuning door digitale performante oplossingen zal meer dan ooit cruciaal zijn om kwalitatieve en betaalbare gezondheidszorg te leveren. En bij die uitdaging wil ZORGI de…

Lees verder!

St-Luc Bouge ZORGI

Clinique Saint-Luc Bouge schakelt versnelling hoger en optimaliseert facturatie met OAZIS, de ADT/Tarfac van ZORGI

Volgens een studie van de Universiteit Gent (2018) biedt correcte en tijdige facturering ziekenhuizen meer financiële gezondheid. Bij de keuze voor een nieuwe ADT/Tarfac-oplossing, kwam de directie van de afdeling Administratie, Facturatie & Controlling van Clinique Saint-Luc Bouge met zeer specifieke vragen bij ZORGI terecht, leverancier van de OAZIS ADT/Tarfac OAZIS-oplossing. Maar hoe draagt OAZIS bij tot een…

Lees verder!

ZORGI InterSystems

ZORGI versterkt samenwerking met InterSystems

We versterken ons langdurige partnerschap met InterSystems, de wereldleider in unified data platformen voor de gezondheidszorg. De samenwerking betreft IRIS for Health, een nieuw platform voor gegevensbeheer, speciaal ontworpen om het volledige potentieel van medische gegevens te analyseren en te ontsluiten. Met zijn geavanceerde interoperabiliteit geeft het zorginstellingen snel toegang tot beveiligde gestandaardiseerde datastromen en…

Lees verder!