Roularta debat: welke lessen kunnen uit de COVID-crisis worden getrokken voor de ziekenhuissector?

Terwijl de vierde golf van COVID-besmettingen ons land treft, zijn twee ziekenhuisdirecteurs, Philippe Leroy (CHU St-Pierre) en Vic de Corte (Clinique St-Jean), ingegaan op de uitnodiging van Melchior Wathelet (CEO van ZORGI) om in de studio’s van Roularta lessen te trekken uit de Corona-crisis. Het debat belichtte het buitengewone aanpassingsvermogen van het ziekenhuispersoneel (verplegend en…

Lees verder!

Mobitrace wordt onderdeel van het ZORGI-aanbod

In oktober 2021 kondigden ZORGI en Mobitrace aan dat ze voortaan de krachten zullen bundelen om ziekenhuizen een nog betere ondersteuning te bieden in het aangaan van de uitdagingen voor de komende jaren. Hiermee zet ZORGI een grote stap richting verdere innovatie, met name op het vlak van mobiele oplossingen.  “Wie de ambitie heeft om in alle digitale behoeften van een ziekenhuis te voorzien, kan niet om mobiele oplossingen heen”, zo licht Melchior Wathelet, CEO van ZORGI, deze strategische…

Lees verder!

Ook voor het niet-zorgpersoneel van ziekenhuizen was de pandemie erg ingrijpend

In het voorjaar van 2021 lanceerden we een oproep voor ‘niet-zorgpersoneel’ in ziekenhuizen om te vertellen hoe ze de covidcrisis en de gevolgen ervan hebben beleefd. In samenwerking met de Artsenkrant bereikten we 849 professionals. Hun antwoorden werden verwerkt en geanalyseerd, en de conclusies hieruit verschenen onlangs in  De Artsenkrant. ZORGI vat de belangrijkste vaststellingen…

Lees verder!

Schrijf in voor onze opleidingen

Haal meer uit uw software via de opleidingen van de ZORGI Academy

U wilt zo efficiënt mogelijk werken? U gebruikt binnen het ziekenhuis één of meerdere oplossingen van ZORGI? U wilt de mogelijkheden van de pakketten die u gebruikt optimaal benutten en uw expertise vergroten? Drie keer volmondig “ja”? Dat treft, want het nieuwe opleidingsaanbod van de ZORGI Academy staat online. U vindt opleidingen voor gebruikers van…

Lees verder!

ZORGI maakt patiëntendossiers ergonomischer en efficiënter met cloud-herkenning van Nuance

Nuance, specialist in conversational AI en ambient intelligence, en ZORGI, de Belgische leider in ziekenhuis-IT (CIO, administratief, logistiek en financieel beheer), hebben besloten hun samenwerking voort te zetten. Dit doen ze door Dragon Medical One, de veilige cloudoplossing voor spraakherkenning van Nuance, samen verder te commercialiseren binnen de ziekenhuizen. Het doel? Artsen ontlasten van hun…

Lees verder!

VSB-net voor facturatie van verpleegdagen vanaf 2022

VSB-net zorgt voor aanpassingen in ZORGI-oplossingen ADT/TarFac

In het kader van de zesde staatshervorming zijn een deel van de bevoegdheden op federaal niveau overgeheveld naar de deelstaten (Vlaams Gewest, Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest). De gewesten zijn bevoegd geworden voor revalidatieziekenhuizen en centra, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven beschut wonen, multidisciplinaire begeleiding equipes en rolstoel advies teams. Deze overheveling krijgt meer en meer…

Lees verder!

Samen met de ZORGI Community bouwen we aan de toekomst

Nieuw bestuur voor ZORGI Community

Bij ZORGI vinden we samenwerking met de ziekenhuizen om onze producten verder te ontwikkelen essentieel. Onder de noemer ZORGI Community willen overlegstructuren opzetten om de dialoog tussen de ziekenhuizen en ZORGI te verankeren. De ZORGI Community bestaat uit thematische werkgroepen rond specifieke topics, werkgroepen rond producten en via regelmatig overleg met het bestuursorgaan van de…

Lees verder!

ZORGI en EarlyTracks bundelen hun expertise in dienst van de standaardisatie van de gezondheidsterminologie

ZORGI en EarlyTracks implementeren technologische oplossingen om zorginstellingen te helpen bij het maximaliseren van de huidige en toekomstige voordelen van gestandaardiseerde terminologie in de gezondheidszorg. Dit doen ze in samenwerking met verschillende Belgische ziekenhuizen. Het doel? Betere zorg dankzij betere medische informatie, maar ook het scheppen van de voorwaarden om het geautomatiseerde patiëntendossier van Xperthis…

Lees verder!

Enquête: Hoe heeft de gezondheidscrisis uw werk beïnvloed?

Sinds maart 2020 heeft de pandemie de zorginstellingen gedwongen hun manier van werken volledig te herzien. De activering van het Ziekenhuisnoodplan en de organisatie van de verschillende bezettingsfasen op de huisafdelingen en de intensieve zorg hebben van de ziekenhuizen een grote flexibiliteit gevergd bij het beheer van de teams en middelen die tegen het virus…

Lees verder!