Cloud infrastructuur

Het veranderende zorglandschap van vandaag doet steeds meer ziekenhuizen en andere zorginstellingen de overstap wagen naar de cloud. Nieuwe noden, met name op het vlak van databeheer, vormen de motor achter die digitale transformatie. Budgettaire beperkingen bieden een bijkomende stimulans. Bij alle verandering blijft er echter één constante: aan de veiligheid van de patiënt en zijn data wordt niet getornd.

Business intelligence

De technologische ontwikkelingen van de jongste decennia hebben ervoor gezorgd dat we meer gezondheidsdata dan ooit tot onze beschikking hebben. Al die data worden steeds intensiever geëxploiteerd in steeds meer nieuwe toepassingen. Dat is mogelijk dankzij de geslaagde inzet van digitale technologieën, zoals business intelligence. Business intelligence – op basis van de analyse van gezondheidsdata – ondersteunt de zoektocht naar meer preventie. Maar even goed helpt de technologie het ziekenhuis om zijn administratie en beheer te optimaliseren.

Decentralisatie van de zorg

In de toekomst gaan we weg van de gecentraliseerde organisatie van zorgverlening die we vandaag kennen. Uiteraard blijft het ziekenhuis bestaan, maar niet langer als het centrale punt waar per definitie alle zorg samenkomt. De decentralisatie van de zorg leidt tot het ontstaan van een open ecosysteem, waarin de verschillende actoren nauw met elkaar samenwerken. Essentieel voor het succes van dat ecosysteem is de interoperabiliteit van de IT-systemen die bij de diverse zorgpartners in gebruik zijn.

Papierloze administratie

De ziekenhuiswereld slaagde er de afgelopen jaren in om haar papierberg aanzienlijk te reduceren. Het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) vormde daartoe een katalysator, maar allerminst een eindpunt. Binnen elke zorgomgeving schuilen nog tal van opportuniteiten om papier te bannen en in één beweging efficiënter en duurzamer (samen) te werken. En ook administratie en beheer halen daar voordeel uit. Zo zijn er nog talloze mogelijkheden zoals de digitale registratie van patiënten, digitale facturatie en het elektronisch voorschrift.

Patiëntgerichtheid

Ziekenhuizen staan niet los van de samenleving, ook al vormen ze in de praktijk vaak een samenleving op zich. Net als consumenten en burgers worden ook patiënten veeleisender en mondiger. Velen willen het zorgproces niet langer afwachtend ondergaan, maar er actief aan deelnemen. Sterker nog: als het even kan, willen ze hun hele zorgtraject zelf mee vormgeven, aansturen en controleren. En laat digitalisering die evolutie nu net mogelijk maken en stimuleren. Diezelfde digitalisering waar patiënten, net als burgers en consumenten, steeds meer open voor blijken te staan.

Artificial Intelligence

Artificiële intelligentie (AI) kent almaar meer toepassingen in de medische wereld. Ze heeft het potentieel om een antwoord te bieden op de uiteenlopende grote uitdagingen van vandaag en morgen, zoals een wijzigende zorgnood en een efficiëntere werking van administratie en beheer. Tegelijk gaat ze gepaard met juridische en ethische vraagstukken.

Klantgerichtheid

Terwijl nieuwe technologie de kwaliteit van de zorg in onze ziekenhuizen steeds verder verbetert, lijkt de kwaliteit van het patiëntencontact door het gebruik van die technologie net achteruit te gaan. Gelukkig duikt er stilaan andere technologie op die de balans tussen mens en machine opnieuw in evenwicht brengt. Daarnaast willen we onze applicaties klantgerichter maken en nemen we de mening van de klant mee in onze productontwikkeling.