Financieel en logistiek beheer

Optimaliseer de financiële en logistieke kant van uw ziekenhuis met onze ERP-oplossing op maat

Onze Business & Logistics oplossing biedt u volledige integratie tussen boekhouding, inkoop en voorraadbeheer. Onze op SAP-gebaseerde templateoplossing voor ERP is modulair ontworpen en opgebouwd rond vier verschillende domeinen -Inkoop, Finance, Logistiek en Integratie - en past zich aan de behoeften van uw instelling aan om een oplossing op maat te kunnen bieden.

De voordelen voor uw ziekenhuis?

1

Uw zorgpersoneel ontlasten

Procesautomatisering vermindert de administratieve taken van zorgpersoneel, zodat zij meer tijd kunnen besteden aan patiëntenzorg.
2

Het IT-team ontlasten

Voor uw IT-team heeft het SaaS-concept (Software as a Service) het voordeel dat de implementatiefase, het onderhoud en het systeembeheer worden beperkt.
3

Krijg betrouwbare gegevens over uw budgettaire situatie

Met ons ERP, ontwikkeld door en voor ziekenhuizen, kunt u snel beschikken over volledige en actuele gegevens van uw ziekenhuisbudget, waardoor het aantal fouten en vertragingen als gevolg van handmatige gegevensinvoer wordt verminderd.
4

Diensthoofden verantwoordelijkheid geven

Krijg meer transparantie door een beter toegangsbeheer voor bevoegd personeel. Elk afdelingshoofd heeft onmiddellijk zicht op het deel van de budgetten dat betrekking heeft op zijn of haar afdeling en kan dus proactief optreden bij bepaalde uitgaven.
5

Onbetaalde facturen behandelen

Door geautomatiseerde bestandslezing kunt u snel betalingsverschillen opsporen, of het nu gaat om facturen aan mutualiteiten of patiënten. De integratie van flexibele betalingsplannen vermindert het percentage onbetaalde facturen.
6

Plan en anticipeer op uw uitgaven

Naast een volledig overzicht van uw huidige budget, kunt u anticiperen op mogelijke overschrijdingen en de nodige maatregelen nemen voor een verhoogde reactiviteit, allemaal gebaseerd op het P2P-principe.
7

De traceerbaarheid van het materiaal verzekeren

Naast het financiële beheer, vergemakkelijkt onze ERP-oplossing het logistieke beheer door de opvolging van de aankopen en de verschillende termijnen voor het onderhoud van de apparatuur te integreren. Onderhoudswerkzaamheden worden gepland, evenals uitgaven bij interventies van leveranciers.
8

Het certificeringsproces vereenvoudigen

U maakt volledige rapporten ter voorbereiding op het certificeringsproces en toont het juiste onderhoud van de apparatuur aan door alle leverancierscertificaten voor te leggen.
Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!