De MPI: een onmisbaar element van ziekenhuisnetwerken

Samenwerking binnen de ziekenhuisnetwerken, specialisatie van de zorg, patiënten die steeds mobieler zijn en gebruik maken van de dienstverlening van verschillende gezondheidsinstellingen: onze gezondheidszorg verandert snel. Een vlotte identificatie van de patiënt tussen de instellingen, om op een veilige en gestructureerde manier data uit te wisselen, wordt dan ook steeds belangrijker.  Deze paradigmaverschuiving benadrukt de relevantie van een oplossing zoals de Master Patient Index (MPI) in de context van zowel ziekenhuisnetwerken als nationaal gezondheidsbeleid.

Wat is de Master Patient Index?

De Master Patient Index (MPI) is een mechanisme om verschillende basisgegevens van patiënten te groeperen tot één identiteit. Een MPI maakt het met andere woorden mogelijk om patiëntidentiteiten uit verschillende bronnen (IT-systemen van gezondheidscentra) te groeperen onder een gemeenschappelijke identiteit en een index van alle geregistreerde patiënten te creëren.

Wat zijn de voordelen van een MPI voor ziekenhuizen in het kader van netwerkvorming?

Dankzij een MPI zullen ziekenhuizen die binnen hetzelfde netwerk samenwerken maar verschillende ADT/TARFAC-oplossingen hebben, de patiënt die zij behandelen kunnen terugvinden onder een uniek patiëntnummer (UID). Zo hoeft de patiënt zich dus niet meer bij elk bezoek aan een ander ziekenhuis in te schrijven. De Master Patient Index maakt het zo dus ook mogelijk om de dossiers in verschillende omgevingen en instellingen te koppelen. Zo zorgen ze voor interoperabiliteit van de gegevens in de verschillende instellingen van het gezondheidszorgstelsel.

De positieve effecten van MPI zijn dus veelvoudig” legt Filip Courtheyn, projectleider en hoofd van het projectteam CARE ADMIN bij ZORGI, uit: “Het grote voordeel van MPI in het kader van de ziekenhuisnetwerken is dat een snelle implementatie van netwerkelementen mogelijk is, zonder dat de hele infrastructuur moet worden gewijzigd. Het vergemakkelijkt  de consolidatie van medische toepassingen zonder dat administratieve toepassingen moeten worden gewijzigd. Bovendien vergemakkelijkt de technologie de integratie van nieuwe oplossingen zoals kiosken in ziekenhuizen, onafhankelijk van hun applicatie-ecosysteem.

En hoe zit het met de implementatie? “Vandaag voorziet OAZIS reeds een basisfunctionaliteit om naast de eigen patiënt nummer ook extra identificatienummers bij te houden, zoals de BSN of Carte Vital nummer, maar ook een uniek master index nummer. Deze identificatienummers kunnen dan ook gecommuniceerd worden met de 3de partijen via de standaard HL7 ADT bericht stromen.

Daarnaast voorziet OAZIS ook de mogelijkheid om bij inkomende creatie patiënt berichten te zoeken naar reeds een bestaande patiënt op basis van het rijksregisternummer, naam, voornaam, adres”, zegt Filip. Maar er zijn nog meer voordelen:

  • Efficiënter bijwerken van gegevens;
  • Vermijden van dubbele invoer;
  • Geautomatiseerde identificatie van duplicaten door middel van matchingregels;
  • Vermindering van het risico op fouten bij de facturering van diensten;
  • Meer veiligheid door unieke patiëntenidentificatie op netwerk- en zelfs nationaal niveau;
  • Optimalisering van de kwaliteit van de stamgegevens binnen het netwerk;
  • Meer efficiëntie door automatisering.

De MPI zorgt er dus voor dat administratieve samenwerking tussen ziekenhuizen en zorginstellingen vlotter kan opgezet worden, zonder dat een wijziging van pakketten nodig is” concludeert Filip Courtheyn. “Het is belangrijk om te onderlijnen dat de MPI geen gevoelige of vertrouwelijke gegevens uitwisselt. Medische gegevens blijven in de afzonderlijke toepassingen opgeslagen.

Een instrument voor een nationale gezondheidsstrategie

In een patiëntgerichte nationale digitale gezondheidsarchitectuur is de unieke patiëntidentificator (UID) van strategische waarde voor alle belanghebbenden in een gezondheidsstelsel. Hij identificeert het individu, stemt de dienstverlening op elkaar af om alle interacties in het zorgcontinuüm te optimaliseren en draagt bij tot betere gezondheidsresultaten. De MPI en de UID bieden samen de instrumenten en informatie die nodig zijn om te komen tot een patiëntgericht digitaal gezondheidssysteem.

Les composantes d'une architecture nationale de santé numérique axée sur le patient
De onderdelen van een nationale patiëntgerichte digitale gezondheidsarchitectuur

Om een duidelijker beeld te krijgen van de rol van de MPI, volgt hier een korte video-uitleg:

Meer weten?

Wil u meer weten over de Master Patient Index en de manier waarop MPI uw ziekenhuis(netwerk) kan helpen bij een efficiëntere organisatie van uw patiëntenadministratie ? Neem dan contact op met uw Key Account Manager.

Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!