FHIR en de gezondheidszorg

Geen nood: je hoeft de 112 niet te bellen! FHIR is dé nieuwe standaard om het elektronisch uitwisselen van gezondheidsinformatie te structureren. Ook binnen de ZORGI applicaties wordt FHIR steeds vaker gebruikt.

Waarom moet ik als healthprofessional iets weten over FHIR?

Binnen het ecosysteem van de ziekenhuizen en de bredere gezondheidszorg is gegevensuitwisseling en de integratie van IT-systemen cruciaal. Bij onze toekomstige productontwikkelingen zal FHIR steeds vaker ingezet worden als standaard voor gegevensuitwisseling. Het zal ons én onze klanten in staat stellen om sneller te innoveren in een context waarin veilige, GDPR-conforme data-uitwisseling mogelijk is.

In welke toepassingen is het gebruik van FHIR zinvol?

De toepassingsmogelijkheden voor FHIR zijn eindeloos. Het gebruik van FHIR is nog steeds in ontwikkeling en er zijn veel andere potentiële toepassingen mogelijk. Het uiteindelijke doel is om de uitwisseling van gezondheidsgegevens te verbeteren en de samenwerking tussen zorgverleners te vergemakkelijken, waardoor de algehele kwaliteit en efficiëntie van de gezondheidszorg wordt verbeterd. Enkele voorbeelden:

  • Elektronische medische dossiers (EPD / GMD): FHIR kan worden gebruikt om gegevens uit elektronische medische dossiers uit te wisselen tussen verschillende zorgverleners en instellingen. Hierdoor kunnen artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals gemakkelijk toegang krijgen tot relevante medische informatie over een patiënt, ongeacht het systeem dat ze gebruiken.
  • Mobiele gezondheidsapps: ook in de snelgroeiende markt van gezondheidsapps zal FHIR ongetwijfeld een cruciale rol spelen. Het biedt de mogelijkheid om gezondheidsgegevens te delen tussen de app en andere systemen, zoals EPD/GMD-systemen. Hierdoor kunnen patiënten bijvoorbeeld hun gezondheidsgegevens zoals vitale functies, medicatiegebruik of afspraken met zorgverleners beheren en delen met andere zorgverleners.
  • Gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen: FHIR kan worden gebruikt om patiëntgegevens uit te wisselen tussen verschillende zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, klinieken en laboratoria. Dit vergemakkelijkt de overdracht van informatie wanneer een patiënt wordt doorverwezen naar een andere zorginstelling of wanneer resultaten van laboratoriumtests moeten worden gedeeld.
  • Klinisch onderzoek: FHIR kan helpen om gestructureerde gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen onderzoeksinstellingen, onderzoekers en zorgverleners. Het maakt het gemakkelijker om onderzoeksgegevens te verzamelen, delen en analyseren, waardoor de efficiëntie van klinisch onderzoek kan worden verbeterd.
  • Gezondheidszorganalyse: om zorgmanagement, grootschalige gezondheids- en kwaliteitsverbeteringsprogramma’s op te zetten is data essentieel. FHIR maakt het mogelijk om gegevens uit verschillende bronnen te integreren en te analyseren, waardoor waardevolle inzichten kunnen worden verkregen die kunnen leiden tot betere zorgpraktijken en besluitvorming.

Wordt FHIR de standaard in de Belgische gezondheidszorg?

Steeds vaker kiezen software-ontwikkelaars die applicaties voor de gezondheidszorg bouwen voor FHIR.

In België wordt FHIR steeds vaker gebruikt als een interoperabiliteitsstandaard voor verschillende toepassingen en systemen, waaronder het Elektronisch Patiëntendossier (EPD), gezondheidsportalen, eHealthBox voor veilige communicatie tussen zorgverleners en het Vitalink-platform voor het delen van gezondheidsgegevens tussen zorgverleners en patiënten.

Ook de Belgische overheid maakt gebruik van FHIR als een belangrijke standaard voor de uitwisseling van gezondheidsinformatie. Het InterMutualistisch Agentschap (IMA) en eHealth, de federale overheidsdienst voor e-gezondheid, spelen een leidende rol in de implementatie van FHIR in België. Het gebruik van deze standaard zal binnenkort door de overheid verplicht worden.

Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!