FHIR & IT

Geen nood: je hoeft de 112 niet te bellen! FHIR is dé nieuwe standaard om het elektronisch uitwisselen van gezondheidsinformatie te structureren. Ook binnen de ZORGI applicaties wordt FHIR steeds vaker gebruikt.

Hoe werkt FHIR?

FHIR maakt gebruik van moderne webtechnologieën zoals RESTful API’s (Representational State Transfer) en JSON (JavaScript Object Notation) voor gegevensrepresentatie.

Het volgt een op “resources” gebaseerde aanpak, waarbij gezondheidsinformatie wordt weergegeven als een set modulaire en herbruikbare objecten (of resources). Deze resources omvatten een breed scala aan klinische en administratieve concepten, zoals patiëntgegevens, observaties, diagnoses, medicijnen en meer. 

Hieronder zie je een voorbeeld van zo’n FHIR-resource. De “Patient” resource wordt gebruikt om informatie over een individuele patiënt vast te leggen en te delen. 

Dit vereenvoudigd voorbeeld van een “Patient” resource in FHIR JSON-formaat bevat de volgende informatie:
– “resourceType” geeft aan dat het een “Patient” resource is.
– “id” is een unieke identificator voor deze specifieke patiënt.
– “identifier” bevat een identificatienummer van de patiënt, in dit geval een systeem-URL en een waarde.
– “name” bevat de naam van de patiënt, met voornamen (“given”) en achternaam (“family”).
– “gender” geeft het geslacht van de patiënt aan, in dit geval mannelijk.
– “birthDate” geeft de geboortedatum van de patiënt weer.

Andere voorbeelden van resources zijn o.a. “Observation”, “Condition”, “Medication”, enz. Elk van deze resources heeft zijn eigen set van attributen en structuur, maar ze volgen allemaal de FHIR-specificaties en kunnen worden gebruikt om gestandaardiseerde gegevensuitwisseling binnen de gezondheidszorg mogelijk te maken.

FHIR is ontworpen om flexibel te zijn en aanpasbaar aan verschillende contexten en implementaties. Het biedt uitbreidbaarheid, waardoor specifieke gegevenselementen kunnen worden toegevoegd om aan de behoeften van individuele zorgorganisaties of toepassingen te voldoen. Dit maakt het mogelijk om FHIR te gebruiken in diverse gezondheidszorgscenario’s.

Door gebruik te maken moderne webstandaarden, zoals RESTful API’s en JSON, kan FHIR gemakkelijk worden geïntegreerd met moderne ontwikkelingsframeworks en technologieën. Dit opent de deur naar nieuwe mogelijkheden, zoals het ontwikkelen van mobiele applicaties, cloudgebaseerde systemen en het gebruik van IoT (Internet of Things) in de gezondheidszorg.

Kan je FHIR gebruiken bij alle programmeertalen?

Over het algemeen is FHIR gebaseerd op webstandaarden en kan het worden geïmplementeerd in verschillende programmeertalen en platforms. FHIR maakt gebruik van gestandaardiseerde webtechnologieën zoals RESTful API’s en JSON, die breed worden ondersteund in verschillende programmeertalen. Het is belangrijk om de FHIR-specificaties en richtlijnen te volgen bij het ontwikkelen van FHIR-functionaliteit, ongeacht de programmeertaal die je gebruikt.

Wat moet een ontwikkelaar weten over FHIR?

Als ontwikkelaar zijn er enkele belangrijke aspecten van FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources) die je moet kennen:

  • FHIR-specificaties en documentatie: Zorg ervoor dat je vertrouwd bent met de FHIR-specificaties, zoals de Resource Definitions, RESTful API-interfaces en datatypen die worden gebruikt in FHIR. De officiële FHIR-website (hl7.org/fhir) biedt uitgebreide documentatie en richtlijnen die je kunnen helpen bij het begrijpen van de standaard.
  • FHIR-profielen en implementatiegidsen: FHIR biedt de mogelijkheid om aangepaste profielen te maken die specifiek zijn voor een bepaalde implementatie of zorgcontext. Maak gebruik van deze profielen en implementatiegidsen. Ze kunnen de gegevensuitwisseling kunnen stroomlijnen en interoperabiliteit bevorderen.
  • FHIR-terminologie: FHIR maakt gebruik van standaard medische terminologieën, zoals LOINC, SNOMED CT en RxNorm. Het is nuttig om vertrouwd te zijn met deze terminologieën en hoe ze worden gebruikt in FHIR-resources. Dit kan helpen bij het correct interpreteren en verwerken van gezondheidsinformatie.
  • FHIR servers en clients: Enerzijds worden FHIR servers ontwikkeld die het volledige FHIR protocol implementeren en anderzijds gaan FHIR clients dit protocol gebruiken om informatie op te halen en te presenteren aan de gebruikers (bv. een app met informatie uit het EPD). Voor beide scenario’s zijn er veel bibliotheken beschikbaar om deze ontwikkelingen te faciliteren.
  • FHIR-beveiliging en privacy: Gezondheidsinformatie is gevoelige informatie en vereist sterke beveiligingsmaatregelen. FHIR biedt richtlijnen voor de beveiliging en privacy van gegevens, zoals het gebruik van standaard authenticatie- en autorisatiemechanismen (bv. OAuth2). Bij ontwikkelingen is het belangrijk om deze beveiligingsaspecten mee te nemen.
Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!