FHIR: de standaard die zich als een lopend vuurtje verspreidt

Geen nood: je hoeft de 112 niet te bellen! FHIR is dé nieuwe standaard om het elektronisch uitwisselen van gezondheidsinformatie te structureren. Ook binnen de ZORGI applicaties wordt FHIR steeds vaker gebruikt.

In deze reeks willen we u alvast de basisprincipes van FHIR uitleggen. U krijgt een beknopt antwoord op volgende vragen:

Wil je meer weten? Surf naar de officiële FHIR-website : hl7.org/fhir

Wat is FHIR?

FHIR betekent ‘Fast Healthcare Interoperability Resources’. Het is een standaard voor het elektronisch uitwisselen van gezondheidsinformatie en is ontwikkeld door de Health Level Seven International (HL7) organisatie.

Wat wil FHIR bereiken?

De doelstelling van FHIR is drieledig:

  • Interoperabiliteit in de gezondheidszorg bevorderen. Dat betekent dat verschillende zorgsystemen en applicaties naadloos met elkaar kunnen communiceren en gegevens kunnen uitwisselen.
  • Gezondheidsinformatie toegankelijkerbegrijpelijker en gemakkelijker uitwisselbaar te maken tussen verschillende zorgsystemen, organisaties en applicaties.
  • Gegevensdeling tussen verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg, zoals zorgverleners, elektronische patiëntendossiersystemen, mobiele applicaties en draagbare apparaten, vereenvoudigen.
Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!