Samenwerking Bingli-ZORGI: voordelen op elk zorgniveau

Bingli en ZORGI hebben hun krachten gebundeld in een innovatief project in de Iris Sud ziekenhuizen. Zo geven ze de gezondheidszorg een nieuwe technologische dimensie. Door dynamische preoperatieve vragenlijsten, gestuurd door kunstmatige intelligentie, te integreren in het EPD Xperthis CARE via een gestandaardiseerd, uitwisselbaar formaat, willen de twee bedrijven de verschillende belanghebbenden in de gezondheidszorg helpen om hun respectievelijke uitdagingen aan te gaan.

De integratie van de technologie van Bingli in Xperthis CARE zal voordelen met zich meebrengen, op elk niveau van het ziekenhuiszorgsysteem, van de patiënt tot het netwerk, via de zorgverleners en het ziekenhuis zelf.

Duidelijker gesprek tussen patiënt en behandelaar

Dankzij een betere voorbereiding voorafgaand aan de medische afspraak zullen patiënten kunnen profiteren van een betere kwaliteit van zorg. Het beantwoorden van vragen in toegankelijke taal, in het comfort van hun eigen huis en in hun eigen taal (18 talen beschikbaar) zal hen mondiger maken en hen in staat stellen meer betrokken te zijn bij hun zorgtraject.

Professionals in de gezondheidszorg, ongeacht hun medische specialisme, zullen van hun kant direct kunnen profiteren van relevante en betrouwbare informatie, allemaal in hun moedertaal. Op basis van deze informatie zullen ze in staat zijn om een zo weloverwogen mogelijke beslissing te nemen in hun diagnose en de daaruit voortvloeiende behandeling van de patiënt.

Ziekenhuizen ondersteunen bij hun digitale transformatie

Als we de focus verbreden en het ziekenhuis onder de loep nemen, hebben de voordelen van deze Bingli-Xperthis CARE-integratie invloed op:

  • de zorg (betere diagnoses; betere preoperatieve voorbereidingen);
  • het algemene ziekenhuismanagement (efficiëntere organisatie; minder bureaucratie; minder annuleringen voor operaties);
  • de ervaring van de patiënt (de juiste arts voor de juiste patiënt; grotere loyaliteit van de patiënt).

Ten slotte is het, in een tijd waarin netwerken het Belgische ziekenhuislandschap structureren, noodzakelijk om na te denken over een integratie die de interoperabiliteit van gegevens zou bevorderen. “Aangezien alle gegenereerde gegevens rechtstreeks gestructureerd en gecodeerd zijn in SNOMED-CT in FHIR-formaat, zal het veel gemakkelijker zijn om ze uit te wisselen tussen verschillende digitale oplossingen en ziekenhuissites“, zegt Stéphane Lefebvre, CEO van ZORGI. “Deze aanpak moet ook passen bij de nieuwe realiteit van het patiëntentraject. Patiënten zijn tegenwoordig niet meer gebonden aan één ziekenhuis, maar reizen tussen verschillende ziekenhuizen.”

Ook aan de slag gaan met deze integratie?

Iris Sud Ziekenhuizen is momenteel bezig met de uitrol van het elektronisch patiëntendossier Xperthis CARE en zal van dit project gebruik maken om ook de integratie met Bingli te implementeren. Wil u binnen uw ziekenhuis ook een koppeling opzetten tussen Xperthis CARE en Bingili? Neem dan contact op met uw Key Account Manager voor meer informatie.

Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!