GHdC met de integratie van PharmaClass in Xperthis CARE

GHdC integreert Keenturtle’s PharmaClass in hun Xperthis CARE EPD voor een grotere patiëntveiligheid

Om ten volle te profiteren van een multidisciplinaire aanpak van de ziekenhuisapotheek die beantwoordt aan de recente wettelijke verplichtingen rond de beveiliging van geneesmiddelenvoorschriften, heeft het Grand Hôpital de Charleroi (GHdC) besloten de PharmaClass-oplossing van Keenturtle te integreren in Xperthis CARE, het Elektronisch Patiëntendossier van ZORGI.

Of het nu gaat om reglementaire verplichtingen (BMUC of Koninklijk Besluit van 24/12/2020…) of accreditatieprocedures, onze Belgische gezondheidszorginstellingen worden steeds meer verplicht om procdures te volgen in de ziekenhuisapotheek. Om aan deze nieuwe kwaliteits- en patiëntveiligheidsnormen te voldoen, heeft het Grand Hôpital de Charleroi een beroep gedaan op de PharmaClass-oplossing, een door de start-up Keenturtle ontwikkeld systeem voor de validering van geneesmiddelen en de ondersteuning van medische beslissingen. Dit zal worden geïntegreerd in het Xperthis CARE EPD.

Céline Van Wetter, hoofdapotheker van GHdC, legt uit wat de voordelen zijn van een dergelijke oplossing:

“In het ziekenhuis verwerken onze apothekers dagelijks duizenden voorschriften voor geneesmiddelen. Dankzij de integratie van PharmaClass in ons EPD kunnen onze apothekers in real time gewaarschuwd worden voor potentiële risico’s die voortvloeien uit het voorschrijven van geneesmiddelen. Gezien de wettelijke verantwoordelijkheid van ziekenhuisapothekers is het van cruciaal belang deze risico’s te kunnen voorkomen met oplossingen zoals PharmaClass. De koppeling met Xperthis CARE maakt gecentraliseerde informatie en processen mogelijk die het gebruikersgemak en de veiligheid van de patiënt verbeteren.”

In de eerste integratiefase maakt PharmaClass het mogelijk waarschuwingen te genereren voor ziekenhuisapothekers bij het valideren van voorschriften, waarbij rekening wordt gehouden met specifieke patiëntparameters (zoals nierfunctie, bloedonderzoek en parameters).

In de proefvalidatiefase die deze zomer op een afdeling plaatsvond, werden niet minder dan 237 waarschuwingen door het team van klinische apothekers verwerkt. Deze waarschuwingen hebben geleid tot 160 wijzigingen in de behandeling om een veilig gebruik van geneesmiddelen te waarborgen. Op lange termijn is het de bedoeling dat de oplossing in de hele instelling wordt toegepast.

Naarmate de uitrolfasen vorderen, zal de oplossing het mogelijk maken artsen direct op het moment van het voorschrijven te waarschuwen voor mogelijke iatrogene risico’s in verband met de behandeling en de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!