Psychiatrisch Ziekenhuis Beau Vallon met Xperthis CARE

Psychiatrisch Ziekenhuis Beau Vallon migreert naar Xperthis CARE, de EPD-oplossing van ZORGI

Op 8 november ronde psychiatrisch ziekenhuis Beau Vallon de eerste fase van de migratie van H++/EPR naar Xperthis CARE met succes af. Xperthis CARE is het elektronisch patiëntendossier van ZORGI. Dit migratieproject was een succes dankzij de samenwerking tussen de IT-teams van Beau Vallon die verantwoordelijk zijn voor het geïnformatiseerde patiëntendossier (CPR), het team van ZORGI en het team van Asdaex. Tijdens dit migratietraject werden specifieke processen voor psychiatrische ziekenhuizen geïntergreerd binnen Xperthis CARE. Asdaex zorgde als integratorpartner voor de begeleiding van het traject.

Pierre-Yves Delrez, hoofd IT van Beau Vallon, blikt terug op de ontstaansgeschiedenis van dit migratieproces:

“Enkele jaren geleden beseften we dat ons bestaande EDP in bepaalde opzichten verouderd was. De overgang naar een nieuwe EPD werd noodzakelijk om gelijke tred te kunnen houden met de maatschappelijke, wettelijke en medische ontwikkelingen. Op dat moment kregen  wij een eerste demo van Xperthis CARE. Die was zeer bevredigend door het modulaire, participatieve aspect van de “Toolbox“. Hierdoor was het mogelijk om naar een grotere standaardisering toe te werken.”

In die tijd was Xperthis CARE echter nog niet aangepast aan psychiatrische instellingen. “Maar, zo licht Johann Graindorge, programmamanager bij ZORGI, toe

wat een zwak punt had moeten zijn, bleek in feite een sterk punt te zijn. Beau Vallon heeft inderdaad rechtstreeks kunnen bijdragen aan de grondslagen van de typische psychiatrische modules van de software. Deze basis van nieuwe functionaliteiten komt nu ten goede aan andere psychiatrische instellingen en zal verder worden verrijkt naarmate nieuwe versies van Xperthis CARE worden uitgebracht.

Ondersteuning: een succesfactor

Zodra de verandering is doorgevoerd en de overgang naar een nieuwe EPD is begonnen, begint de fase van de Blue Print. Hierbij zal het succes van het project in grote mate zal afhangen van het in kaart brengen van de behoeften van de instelling. Hierbij werd beroep gedaan op een derde partij: Asdaex. Als integratorpartner van ZORGI heeft Asdaex twee belangrijke rollen: het in kaart brengen van de behoeften en het ondersteunen van de migratie.

Guillaume Leclercq, Project Manager bij Asdaex, herinnert ons aan het cruciale belang van deze eerste fase:

Het vastleggen van de behoeften is een essentiële fase van de migratie. Als deze niet van meet af aan goed tot uiting komen, zal de instelling uiteindelijk een resultaat bereiken dat niet beantwoordt aan de verwachtingen van het veld. Daarom stellen wij altijd een transparant projectplan (implementatieplan / opleidingsplan / communicatieplan) op in samenwerking met het ziekenhuis, met als doel het ziekenhuis autonoom te maken in het dagelijks beheer van de software.

Zodra het projectplan is gevalideerd, kan de eigenlijke uitvoering beginnen. Ook hier speelt Asdaex een fundamentele rol als extern adviseur.

De bijdrage van Asdaex is zeer gunstig voor het hele project,” aldus Pierre-Yves Delrez . “Dankzij hun deskundigheid en kennis van de software en hun positie als third-party integrator kan de integratie met een gerust hart worden uitgevoerd en kunnen eventuele wrijvingen tussen ZORGI en onze instelling tijdens het project worden vermeden. Bovendien konden de gebruikers dankzij de aandacht voor changemanagement de filosofie en de voordelen van de software beter begrijpen.

Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!