Centre de Santé des Fagnes rekent op het Xbed-model van Xperthis CARE

Centre de Santé des Fagnes rekent op het Xbed-model van Xperthis CARE voor een beter beheer van de bewegingen van haar patiënten

Op 1 februari nam het Centre de Santé des Fagnes (CSF) de Xbed-module van ZORGI's geautomatiseerde patiëntendossier Xperthis CARE in gebruik. Dankzij een goede samenwerking tussen de teams van het CSF en ZORGI duurde het slechts enkele maanden voordat de Xbed-module 100% operationeel was.

Het beheer van patiëntenbewegingen (opnames, transfers, ontslagen, enz.) kan omslachtig en tijdrovend zijn voor het verplegend personeel. De Xbed-module, geïntegreerd in Xperthis CARE, biedt gebruikers een eenvoudige en efficiënte tool om patiëntenbewegingen binnen de instelling te beheren. Dankzij een perfecte integratie met het administratieve systeem van de instelling kan de locatie van de patiënt in realtime worden opgevraagd, kunnen opnameprognoses worden opgesteld en kan de bezettingsgraad van de zorgeenheden en de gevolgen daarvan, met name voor het beheer van de medicatie en de facturering ervan, worden gemeten.

Waarom koos het CSF voor Xbed?

Tijdwinst voor zijn teams door het dagelijkse werk minder omslachtig te maken is het doel dat elk ziekenhuis nastreeft, maar de realiteit op het terrein is vaak veel minder evident. Om de overdrachten en ontslagen van patiënten in de tool voor het beheer van patiëntenopnames (ADT) efficiënter te maken, vervangt de Xbed-module een deel van de ADT en neemt deze over om de synergie tussen het geautomatiseerde patiëntendossier Xperthis CARE en de opnametool te verbeteren.

Tiffany Tallec, Business Analyst & IT Project Manager van de CSF, getuigt van de onmiskenbare winst die de Xbed-module oplevert:

“Concreet: de verpleegkundige codeert elke verplaatsing van een patiënt rechtstreeks in het EPD, wat het beheer in realtime van de verplaatsingen van patiënten en parallel het beheer van de apotheekvoorraden vergemakkelijkt. Toen het programma eenmaal operationeel was, hebben we tijd gewonnen voor het apotheekpersoneel en kosten bespaard doordat de verpleegafdeling in realtime een voorlopige ontslagdatum voor de patiënt heeft aangegeven.”

Succesfactoren van het project

Volgens Tiffany Tallec zijn er vijf succesfactoren die gemakkelijk uit het Xbed-project kunnen worden afgeleid:

  • Tussen het CSF-team en ZORGI werd duidelijke communicatie en wederzijds vertrouwen tot stand gebracht.
  • Een goede complementariteit binnen het ZORGI team: met Antoine Mouraux (IT Project Officer) en Kevin Debaisieux (Service Delivery Manager) op ons project. Hun follow-up en luisterend oor gedurende het hele project waren essentieel en van hoge kwaliteit. Zo konden we samen snel de ondervonden moeilijkheden overwinnen.
  • Change management: de tijd nemen om de gebruikers op te leiden, te informeren en voor te lichten over deze nieuwe tool, zodat ze snel met de software overweg kunnen en coderingsfouten kunnen vermijden die zowel binnen als buiten het ziekenhuis gevolgen kunnen hebben.
  • Betrokkenheid van belangrijke gebruikers: in dit verband willen wij Amandine Marlet, de verpleegkundige die verantwoordelijk is voor de EPD, bedanken. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het welslagen van het project.
  • De validering van de uitwisselingen tussen de tarificatiemodule en Xcare. Dit werd uitgevoerd door het team van Florence Detiffe, hoofd van de afdeling facturatue. Zij haalde de gegevens over de diensten op, wees de verantwoordelijke artsen toe, controleerde de impact van de patiëntenbewegingen in de ADT, enz. Al dit nauwgezette werk, dat door de CSF-teams werd verricht, maakte dit succes mogelijk.
Geïnteresseerd in onze oplossingen en diensten?

Ontdek hoe ZORGI uw ziekenhuis kan ondersteunen!